Mesafeli bağış sözleşmesi

 1. TARAFLAR
  İşbu sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
 2. BAĞIŞÇI, sözleşmede bundan sonra ‘Bağışçı’ olarak anılacaktır.
 3. HAYAT SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER VAKFI,sözleşmede bundan sonra HSV olarak anılacaktır.
 4. ÖN KABUL

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle Bağışçı, sözleşme konusu bağışı onayladığı takdirde ilgili bağış bedelini ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

 1. KONU

İşbu Sözleşme, Bağışçı’nın, HSV’na ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda bağışlamayı uygun bulduğu bağış miktarını verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

 1. VAKIF BİLGİLERİ

Unvanı             : Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı
Adres               : Hasekisultan Mh, Küçükmühendis Sk, No.7, Fatih, İstanbul, Türkiye
Telefon            : 0212 588 2545
Faks                 : 0212 632 8579
Eposta             : [email protected]

Vergi Dairesi      : Beyazıt

Vergi Numarası  : 4600424493

Vergi Muafiyeti   : T.C. Bakanlar Kurulunun 05.01.2006 gün ve 2006/9946 sayılı kararı

VGM Tescil No   :

 1. BAĞIŞÇI BİLGİLERİ

Unvanı/Adı         :
Soyadı                   :
T.C. Kimlik No    :

Cinsiyeti               :

GSM                      :

Eposta                  :

Ülkesi                   :

İli                           :

İlçesi                     :

Adresi                   :

Posta Kodu          :

 1. SÖZLEŞME KONUSU BAĞIŞ BİLGİLERİ

6.1. Yapılacak bağış HSV’nın senedi doğrultusunda yapmakta olduğu hayır hizmetlerinde kullanılacaktır. HSV’nın internet sitesinde vakıf senedi ve yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler bulunmaktadır.

6.2. Bağışçı, dilediği kadar bağış yapmakta ve dilediği kadar taksitle yapmakta serbesttir.

6.3. Bağışla ilgili bağış makbuzu bağış sayfasında yer alan Bağışçı bilgilerinde beyan edilen adrese posta yoluyla iletilecektir.

 1. GENEL HÜKÜMLER

8.1. Bağışçı, HSV’na ait internet sitesinde ve vakıf senedinde sözleşme konusu bağışın kullanımıyla ilgili bilgileri doğru olarak edindiğini kabul eder.

8.2. HSV, sözleşme konusu bağış, bağışçı tarafından 30 (otuz) gün içinde yazılı olarak talep edilmesi halinde iade etmeyi kabul eder.

8.3. HSV, bağış toplama ve kullanma konularında ve süreçlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin tüm kamu mevzuatının gereklerini yerine getirmeyi kabul eder ve ayrıca 4721 Sayılı Türk Medeni Kanun’u ve 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu’nun tüm yükümlülüklerine uymayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. Bağışçı, kendisi tarafından siteye kayıt formunda belirtilen adresi, eposta adresi, telefon numarası bilgileri üzerinden HSV’nın mektup, eposta, kısa mesaj ve telefon görüşmesi ile kendisine ulaşılabilmesini kabul ve beyan eder.

8.5. Bağışçı, bağış esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin kendisinin olmaması veya kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, bağışta kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etme zorundadır

8.6. Bağışçı HSV’na ait internet sitesinden bağış yaparken verdiği bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, HSV’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları HSV’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
8.7. Bağışçı, HSV’na ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, Bağışçı başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet işlemlerde bulunamaz.
8.8. HSV’nın ait internet sitesinin üzerinden, HSV’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler Bağışçı’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.
9. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
Bağışçı, bağış ödeme işlemlerini yaptığı kredi kartı ile ilgili olarak temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
13. YETKİLİ MAHKEME ve İCRA DAİRESİ
İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
14. YÜRÜRLÜK
Bağışçı, site üzerinden yaptığı bağışa ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır.

 

Etkinlik Takvimi

<< Mart 2023 >>
PSÇPCCP
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

HSV Etkinlikler

Kayıtlı yeni etkinlik yoktur.

HSV Duyuru

Adıyaman “Kadın Destek ve Sosyal Yaşam Merkezi” inşa ediyoruz.

ACIMIZ ORTAK, YÜREĞİMİZ BİR Yaşadığımız büyük afet sonrasında bölgede yaşam mücadelesi veren Devamı

Acılar Paylaştıkça Azalır

PSİKOLOJİK DESTEK PLATFORMU Danışan Başvurusu 1- Lütfen psikolojikdestek.hayatvakfi.org.tr adresini arama çubuğuna yazarak Devamı

Psikolog/PDR Başvuru Çağrısı

Psikolog/PDR Başvuru Çağrısı Başvuru Kılavuzu 1. Adınızı, Soyadınızı, Ünvanınızı, GSM numaranızı ve Devamı

Mama-Biberon Bağış Kampanyası

YARDIM iÇiN QR kodu kameranızla okutup IBAN numarasını kopyalayabilirsiniz.  Açıklamaya “Mama-Biberon” yazmayı Devamı

Geçmiş Olsun TÜRKİYEM

Geçmiş Olsun TÜRKİYEM YARDIM İÇİN Vakıf Katılım Bankası TR64 0021 0000 0019 4900 Devamı