Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisinin 2020 Yılı 1. Sayısı Çıktı.

Değerli yazar ve okurlarımız, akademisyen meslektaşlarımız,

Ocak 2020 itibarıyla Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi, ikinci (21. yy.) yayın hayatında beşinci, ilk (1933–1954) yayın dönemiyle birlikte ise yirmi beşinci yılına girmiş bulunuyor. Fasılalarla da olsa çeyrek asırdır yayın yapan, Türk bilimsel yayıncılık tarihimizin ilk tıbbi periyodiklerinden biri olan bir dergiyi idamenin sevinci ve kıvancı içindeyiz. Bu ortak, ulusal kazanımımız için, “Anadolu Kliniği’ni Diriltme Projesi”ni en başından beri manen ve maddeten desteklemekte olan Hayat Vakfı Yönetim ve Mütevelli Heyetlerine, ve ardından eserimize olan teveccühü dört yıldır hiç eksilmeyen sizlere teşekkürü borç biliriz. Hayat Vakfı, yürüttüğü sosyal sorumluluk faaliyetlerinin yanı sıra, bir “bilimsel sorumluluk” vizyonuyla bilimsel alan ve aktivitelere olan katkılarını da artırarak sürdürmektedir.

Önceki sayılarımızda belirttiğimiz üzere, ikinci yayın dönemini Ocak 2016’da başlattığımız dergimiz, kısa süre içinde YÖK’ün doçentlik başvuru kriterlerinde esas alınan “TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin”e kabul edilmişti. Ardından Turkiye Citation Index, Google Scholar, Türk Medline (Pleksus), SCILIT, Scientific World Index, AcademicKeys, ResearchBib, J-Gate, ScopeMed, OAJI, DOAJ ve MIAR dizinlerinde de yer bulmuş olmamız dergimize olan rağbeti giderek artırsa da, henüz hedeflediğimiz atıf sayılarına ulaşmış değiliz. Pek yakın gelecekte bu hedefimize de ulaşacağımızı ümit ediyoruz.

Bu sayımızda on orijinal araştırma, bir derleme ve bir vaka sunumu olmak üzere, toplam 12 yazı ile sizlerleyiz. Yazı gönderileri sırasında etik kurul onayı gerektiren yazılar için bu onay belgesinin ibrazını çoktandır zorunlu hale getirmiş olduğumuz üzere, dergimizde bilim etiği ilkelerine kusursuz riayete çok önem veriyoruz. Öte yandan, kimi kez bu belgelerde, gönderilen yazının başlığından farklı bir başlıkla karşılaşıyoruz. Şayet durum bu ise, yazışma yazarından ilgili etik kuruldan temin edilecek ve içinde “… başlıklı yazı daha önce etik kurulumuzdan … tarih ve sayı ile onay almış olan  … çalışmanın bir parçasıdır” ifadesi geçecek bir belge talep ediyoruz. Bu ifade, (yazının kabulü halinde) yayımlanan metnin ilk sayfasına dipnot düşülecek olup etik kurul onayı gerektiren yazılar gönderilirken bu hususa dikkat edilmesi şarttır.

Ayrıca, bilimsel literatür ve yayıncılıkta hiçbir tür intihali kabul etmiyoruz ve değerli yazarlarımızın ancak sehven karışabileceğini bildiğimiz intihal olgusunu tümden bertaraf etmek adına, bundan sonraki dönemde dergimize gönderilen yazılar için bir intihal tespit programından temin edilmiş bir kabul edilebilirlik raporunun da online sistemimize yüklenmesini talep ediyoruz.

Son, fakat eş önemi haiz bir husus, gönderiler sırasında yazı diline göre Türkçe ve İngilizce dil, imla ve gramer kurallarına bir akademisyenden beklenecek genel kültür ve düzeyde uyulmadığı zaman yazıların ön inceleme sürecinde reddedilebileceği hususudur. Takdir edilir ki dergimiz editör ve hakemleri yalnızca bilime olan sevgi ve ilgilerinden ötürü, özveriyle efor sarf etmektedirler. Bilimsel terminoloji, dergimiz kaynak ibraz stili, Türk Dil Kurumu dil ve imla kuralları hiçe sayılarak yazılmış, hakemlere sevkten önce üzerinde çokça mesai ve zaman harcamak gereken muğlak yazıların reddedilebileceğini tekrar ediyor ve bu konuda yazarlarımızdan kendilerine yaraşır hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz.

Noktalarken, bugüne dek bizden ilgi ve desteğini esirgememiş olan okur, yazar, hakem ve akademisyen meslektaşlarımız olarak 2020’de her şeyin gönlünüzce olmasını diler, arz-ı muhabbet ve hürmet ederiz.


* Ertin H, Yıldırım İ, Temel MK. Cumhuriyet dönemi Türk bilimsel yayıncılığında övünçlerimizden biri: Anadolu Kliniği (1933–1954), Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisi (Ocak 2016–bugün), In: İzgöer AZ, Çekin MD (ed.), 2. Sağlık Tarihi ve Müzeciliği Sempozyumu Kitabı. İstanbul: Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları; 2017:233–240.

* İngilizce yazılar ise standart Amerikan İngilizcesi ile yazılmalıdır. 

ULAŞ

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisinin 2020 Yılı 1. Sayısı Çıktı.

Etkinlik Takvimi

<< Eylül 2020 >>
PSÇPCCP
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

HSV Etkinlikler

06
Aralık
2020

Branş Buluşmaları-IV

Hayat Vakfı Öğrenci Kozası bünyesinde yapılan; Tıp, Diş Hekimliği ve Eczacılık branşlarının tanıtıldığı… Devamı...

HSV Duyuru

Anadolu Kliniği Tıp Bilimleri Dergisinin 2020 Yılı 3. Sayısı Çıktı

“Kaptanın seyir defteri. Yıldız tarihi: 1513.8. Uzay… Burası sonsuzluğun sınırıdır. Görevimiz, kimsenin gitmediği Devamı

HSVistanbul burs başvuruları başladı.

Değerli Öğrenciler, Hayat Sağlık ve Sosyal Hizmetler Vakfı geçmişten günümüze nesil yetiştirme Devamı

Sağlıkta Adalet BETİM Kitaplığı’ndan Çıktı

Sağlığın sadece bir tıp problemi olarak görülmediği günümüzde, tıp etiği konusu büyük Devamı

Hayat Bilgisi Yazı Yarışması Sonuçları

Yarışmaya adını veren “Hayat Bilgisi” çalışması gençlerin en çok ihtiyaç duydukları ve Devamı

Hayat Bilgisi Yazı Yarışması

İnsan, hayatın her anında bir ilahi sorguyla karşı karşıyadır. Bunun en güzel Devamı